БАЛДАНЛХАМ

“төгс цогт охин тэнгэр”; Арван догшин сахиусны нэг, цагаан дара эхийн дүр. Бийеийн зүс бараан, амаа ангайж дөрвөн соёо гаргасан, дэлгэрэнгүй...