БАРИШАД

Үзэл санаа, аж амьдрал зэргээрээ ойр дотнын хүн. Бас нөхөр, замчин, бараа бологч, шадар зэрэг утгатай.