БОДИНАР

Бодинарын ад; тэнгэр, асуурь, гандир, лус, ягчис, эсруа, разшас, бишази, бирд, күмбани, хав заль (хараал), дэлгэрэнгүй...