БОЗ V

Амуу исгэж хийсэн исгэлэн ундаа.

Ижил үг:

БОЗ I

БОЗ II

БОЗ III

БОЗ IV