БЯРУУЗАНА

“маш гийгүүлэн зохиогч”, язгуурын таван бурхны тэргүүн, цагаан өнгөөр дүрслэн зурсан байдаг. Тэнгэрийн оройд орших диваажингийн хамгийн дэлгэрэнгүй...