УТААН

1. Бодисын дутуу шатсан хэсгээс гарах нүүрсний нарийн ширхэг бүхий хөөрөх зүйл: утаа баагих (утаа дэлгэрэнгүй...


2. Уур - Тооноор нь утаа савссан хэдэн хар гэр хоёр гурван шавар тагзын гадаа олон хүн бужигналдана. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй...