АГБААТАР
/ хүний нэр /

АГ "тарни" гэсэн утга бүхий төвөд гаралтай үг.