АРИ
/ хөгжим /

1. Бодрол дуу; 2.дан хөгжмийн бүтээлийн эгшиглэнт уянгалаг аяз