БРАТИГАБУД

“өөрийгөө ялсан бурхан”, хэнд ч үл түшиглэн ганц биеэрээ бясалгал хийж сансрын эцсийн хязгаарт үхэж төрөхийн зовлонгоос салахыг хэлнэ. дэлгэрэнгүй...