БЯСМАН

1. мал баялгийн эзэн тэнгэр Намсрай ч гэнэ.