БООР

Чоно нохой зэргийн бөөн бөөнөөр байх, явах, хэсэг хэсэг; боор нохой хүн барихаас боор хүн хүн барьдаггүй.

Ижил үг:

БООР I