БИБИЛ
/ ургамал /

Азийн халуун оронд ургадаг тураг мод. Шүүсээр нь цавуу хийнэ. Үрийг нь бодиз гэнэ. Бибала ч гэж бичдэг. Энэтхэг зан дэлгэрэнгүй...