БИРЯНГУУ
/ ургамал /

Бутлан ургах, навч цэцэг нь хажууруугааа санжсан, хөх цэцэгт ургамал. Тансаг үнэртэй үрээр нь зарим газарт сүрчиг хийдэг. Эмийн ургамал. Өмхий дэлгэрэнгүй...