ЖИШИШГҮЙ

Зүйрлэшгүй, зэрэгцүүлшгүй, адилтгашгүй: жишишгүй ухаан (энгүй их ухаан) - Жишишгүй ухаан дэлгэрэнгүй... Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц.