ЖИШИХ VI

Сунгах: эсгий жиших (эсгийг хийсний дараа хатахын өмнө бүтэн эсгийг уртааш нь нугалж, нарийн урт дэлгэрэнгүй...

эсгий жиших эсгийг хийсний дараа хатахын өмнө бүтэн эсгийг уртааш нь нугалж, нарийн урт болгоод, хоёр хүн хоёр үзүүрээс нь барьж, газар хийлэн өргөж, газар дээр хүчтэй савж сунгах
Ижил үг:

ЖИШИХ I

ЖИШИХ II

ЖИШИХ III

ЖИШИХ IV

ЖИШИХ V

ЖИШИХ VII