БАА VII

Баа нугас (хошуу багавтар бөгөөд хавтгай, өнгө нь хар, нүд цайвар хүрэн, хөл нь охор бөгөөд өмнөд гурван хуруундаа сарьстай, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАА I

БАА II

БАА III

БАА IV

БАА V

БАА VI