БАА IV

Бач, бааш: баатай хүн (бачтай хүн), баатай этгээд (бааштай этгээд).

баатай хүн бачтай хүн
баатай этгээд бааштай этгээд
Ижил үг:

БАА I

БАА II

БАА III

БАА V

БАА VI

БАА VII