БААВАР II

Минж, халиуны муухан арьс: баавар халиу (халиуны муухан арьс), баавар минж (минжний муухан арьс) - Баавар дэлгэрэнгүй... ААЗ.

баавар халиу

халиуны муухан арьс

баавар минж

минжний муухан арьс