БААВАРЛАХ I
/ яриа /

Аагтай цай чанах, цай идээшүүлэх.

Ижил үг:

БААВАРЛАХ II