БААГИМ

Их халуун, бүгчим халуун - Гадаа баагим халуун шатна. “Цог” дэлгэрэнгүй...