БААГИХ

1. Утаа багсран гарах: утаа баагих (утаа савсах) - Дайснууд үдэлж байгаад орхиж явсан гал унтарч дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., лавсах баагих [хоршоо] (өтгөн утаа, манан бургилан гарах), уугих баагих [хоршоо] (утаа зэрэг зүйл ихээр багсран оргилох);


2. Шингэн халуун зүйл багсран гарах, уур утаа савсах: баагьсан манан (бужганасан өтгөн манан);
3. [шилжсэн] Хөлс ихээр дааварлан гарах: хөлс баагих (хөлс цувах) - Баагьсан улаан хөлс нь чив чив дусална. дэлгэрэнгүй...

утаа баагих утаа савсах
лавсах баагих өтгөн утаа, манан бургилан гарах
уугих баагих утаа зэрэг зүйл ихээр багсран оргилох
баагьсан манан

бужганасан өтгөн манан

хөлс баагих хөлс цувах