БААГУУР

Исгэсэн шингэвтэр гурилыг тусгай цоргоор гоожуулан хэсэглэн тасалж, тосонд чанаж болгосон идээ: баагуур дэлгэрэнгүй... (цоргоор гоожуулсан гурилан боовоо тосонд хэсэглэн чанах).