БААДУУДАХ II

Хөөрүү сагсуу зан нь хэтрэх.

Ижил үг:

БААДУУДАХ I