БААДУУРУУЛАХ II

Сагсуу хүнийг элдэв янзаар цаашлуулах, хөөргөх.

Ижил үг:

БААДУУРУУЛАХ I