БААЗ I

Борогжуу, дунд зэрэг, муу: бааз ажил (хар бор ажил), бааз зураг (муу зурсан дэлгэрэнгүй...

бааз ажил хар бор ажил
бааз зураг

муу зурсан зураг

бааз морь

уналга эдэлгээнд барагтай морь

бааз угалз

ур хийц муу угалз

бааз борог

болхи тааруу, ур хийц муу

Ижил үг:

БААЗ II

БААЗ III

БААЗ IV