БААЗЛАХ II

Юмыг хэсэг хэсгээр багцлан боох; бааз баазаар болгох: ачаа баазлах (ачаа хэсэглэн боох), дэлгэрэнгүй...

ачаа баазлах ачаа хэсэглэн боох
чүдэнз баазлах чүдэнз багцлах
Ижил үг:

БААЗЛАХ I

БААЗЛАХ III

БААЗЛАХ IV