БААЗЛАХ IV

1. Агуулах, нөөц газар байгуулан ашиглах;


2. Түр байрлах, дамжин өнгөрөх түшиц газар байгуулах.

Ижил үг:

БААЗЛАХ I

БААЗЛАХ II

БААЗЛАХ III