БААЛ I

Бага жижиг: баал хөвгүүн (бага жаахан хөвгүүн) - Баал улаан хөвгүүнээ зуун иргийн арьсанд арай дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг тууль.

Ижил үг:

БААЛ II:

БААЛ III