БААЗ IV

1. Нийгэмлэгийн тухайн үеийн эдийн засгийн суурь, нийгмийн оршин тогтнохын үндэс болсон үйлдвэрлэх хүчин ба дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг агуулах, нөөцлөн хадгалах газар: бараа бааз (бараа хадгалах газар), материаллаг бааз (бодит хөрөнгийн нөөц), дэлгэрэнгүй...
3. Түр байрлах түшиц газар: жуулчны бааз (жуулчдын үдлэх, буух амралтын газар), мал бааз (улсын бэлтгэлийн малыг дэлгэрэнгүй...
4. Үйлдвэрлэлийн аль нэг салбарт үйлчлэх, агуулах, туслах аж ахуй.

бараа бааз бараа хадгалах газар
материаллаг бааз бодит хөрөнгийн нөөц
тэжээлийн бааз тэжээл нөөцлөн хадгалах газар
түүхий эдийн бааз түүхий эд агуулах газар
жуулчны бааз жуулчдын үдлэх, буух амралтын газар
мал бааз

улсын бэлтгэлийн малыг хүлээн авах газар

тууврын бааз тууврын түшиц газар
цанын бааз

цанаар гулгах амралт зугаалгын газар

цэргийн бааз цэргийн анги салбар байрлах газар
Ижил үг:

БААЗ I

БААЗ II

БААЗ III