БААВГАЙЧЛАХ

1. Баавгай агнахаар гөрөөчлөх: баавгайчлахаар явах (баавгай агнахаар явах);


2. [шилжсэн] Бусдыг авьяас ухаан, хүч чадлаараа илэрхий давамгайлах.