БААГИЛДАХ

1. Танигдахын аргагүй барьцалдах, шавааралдах;


2. Их утаа энд тэндгүй багсран гарах.