БААГИЛДУУЛАХ

1. Барьцалдуулах, авцалдуулах: баагилдуулан сийлэх (барьцалдуулан сийлэх) - Баруун талын багана дэлгэрэнгүй... ААЗ;


2. Өтгөн их хар утаа гарган галлах.