БААВГАР

Сахал, үс ихтэй; бавгар: баавгар өвгөн (сахал үс ихтэй өвгөн).