БААВАРЛАХ II
/ яриа /

Хий хоосон ихэрхэх.

Ижил үг:

БААВАРЛАХ I