ВАНСЭМБЭРҮҮ
/ ургамал /

Банздоогийн төрөлд хамаарах, гучин сантиметр орчим өндөр, бүдүүн иштэй, олон шилбэтэй, бяцхан хөрөө шүд бүхий дэлгэрэнгүй...