ВАР :

вар вар (а. Шингэн юмны буцлахад гарах дуу чимээ; б. Мэлхий зэрэг амьтны дуугарах чимээ).