ВАТУМ

Зураг, урлалд зориулсан зузаавтар хатуу цаас.