ВАТТ

1. Цахилгаан гүйдлийн чадлын нэгж;


2. [физик] Чадал хэмжих нэгж буюу нэг секундэд хийх ажил: ватт хэмжүүр (736 ватт нэг морины хүчтэй тэнцэнэ), зуун ваттын дэлгэрэнгүй... (зуун лааны чийдэн), ватт метр (цахилгаан чадал хэмжигч багаж)

ватт хэмжүүр 736 ватт нэг морины хүчтэй тэнцэнэ
зуун ваттын чийдэн зуун лааны чийдэн
ватт метр

цахилгаан чадал хэмжигч багаж