ВАРУНА

1. Вэдийн гол тэнгэрийн нэг, усны тэнгэр;


2. Нэгэн зүйл модны нэр.