ВАНТ

Ван хүн төрийн эрх барих ёс бүхий: вант улс (засаг төрийг ван толгойлсон улс) - НҮБ-ын ерөнхий дэлгэрэнгүй... “Үнэн”сонин.

вант улс

а. Ван тэргүүтэй улс; б. [шилжсэн] Харьцангуй бие даасан бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүгийн эрх мэдэлтэй, үйл ажиллагаа нь олон түмэнд төдийлөн ил биш, хаалттай газар, байгууллага