ВАНЧУУ

Ширүүн ар гаргаж нэхсэн нэг зүйл панс: ванчуу алчуур (пансан алчуур), ванчуу цамц дэлгэрэнгүй...

ванчуу алчуур пансан алчуур
ванчуу цамц ванчуугаар хийсэн цамц