ВАРОО I

1. Алт, мөнгө хайлах цомбон хэлбэртэй хайлуур сав: вароо соруул дарах (бумба тавих).