вант улс

а. Ван тэргүүтэй улс; б. [шилжсэн] Харьцангуй бие даасан бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүгийн эрх мэдэлтэй, үйл ажиллагаа нь олон түмэнд төдийлөн дэлгэрэнгүй...