БААВАРДАХ I

Минж, халиуны арьс хэтэрхий муу байх.

Ижил үг:

БААВАРДАХ II

БААВАРДАХ III