БААВАР IV:
/ ургамал /

баавар цэцэг (Баавартын овгийн цэцэг; бэр цэцэг).