БААБАА
/ яриа /

Бага насны хүүхдийг ямар нэгэн зүйлээс жигшүүлэхэд хэлэх үг: ай баабаа (ай муухай), муухай дэлгэрэнгүй... (муухай бохир), баабаа юм (муухай, бохир зүйл юм).

ай баабаа ай муухай
муухай баабаа муухай бохир
баабаа юм

муухай, бохир юм