БААВАЙ
/ нутгийн аялгуу /

1. Авга талын хүмүүсийг хүндэтгэн дуудах үг: баавай ах (авга ах). 2. Ахмад насны эрэгтэй хүн дэлгэрэнгүй...

өвгөн баавай өвгөн ах
баавай ах авга ах