БАА V

Баараа; саад тотгор, яршиг чирэгдэл.

Ижил үг:

БАА I

БАА II

БАА III

БАА IV

БАА VI

БАА VII