БАА I

1. Торгууль, хөнгөн шийтгэл: бааны мал (торгуулийн мал) - Бааны малыг санд тавь гэж тогтоов. дэлгэрэнгүй...


2. Зэм, зэмлэл, ёс журам зөрчсөний шийтгэл - Мөрдөн байцаалтад өчиг худал өгсний баа, шан хүртэн гяндангийн харгис догшин хуяг тахруудад хярамцаг дэлгэрэнгүй...Б.Догмид. Үхэх хүнд хань хэрэггүй; баа хүртэх (зэмлэл хүртэх, зэмлүүлэх).

бааны мал торгуулийн мал
ял баа шийтгэл, гэсгээл
баа хүртэх зэмлэл хүртэх, зэмлүүлэх
Ижил үг:

БАА II

БАА III

БАА IV

БАА V

БАА VI

БАА VII