БАА III

Таамаг, баримжаа, хий төсөөлөл: хар баагаар (хар таамгаар) - Албын хар баагаар миний ганц алтан дэлгэрэнгүй... Үлгэрийн далай.

Ижил үг:

БАА I

БАА II

БАА IV

БАА V

БАА VI

БАА VII